Dotacje unijne i granty

Metalkas S.A. zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie technologii wytwarzania szaf metalowych z materiałów o zmiennej grubości”.
Celem projektu było opracowanie technologii wytwarzania konstrukcji stalowych z materiałów o zmiennej grubości.

Rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego w skali kraju produktu: szafy stalowej wzmocnionej profilami o zmiennej grubości.

Wartość projektu: 9 548 363,98 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 109 346,76 PLN

Metalkas Spółka Akcyjna  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie nowej rodziny drabin mechatronicznych oraz wykorzystującej elementy koncepcji Przemysł 4.0. innowacyjnej linii do ich produkcji.”

Celem projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących m.in. opracowania innowacyjnej w skali kraju i świata  technologii produkcji drabin na wysokowydajnej linii z elementami koncepcji Przemysł 4.0.    
Projekt będzie realizowany z największymi jednostkami naukowymi w kraju.

Wartość projektu: 55 654 293,09  PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 28 669 425,03 PLN

OTRZYMALIŚMY ZŁOTY MEDAL ITM INDUSTRY EUROPE 2023!

Metalkas S.A. zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie procesu produkcji i konstrukcji regału z panelowymi półkami metalowymi”

Celem projektu było opracowanie konstrukcji i technologii produkcji regału z panelową półką metalową.

Rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego w skali kraju produktu: regału z półkami panelowymi przenoszącymi obciążenia minimum 300 kg.

Wartość projektu: 16 567 806,62 PLN
Dofinansowanie projektu z  UE:  9 923 914,09 PLN 

Badania i rozwój R&D:

Sławomir Cieślak

Członek zarządu

Dyrektor finansowy