Polityka jakości

Prezes i Najwyższe Kierownictwo Metalkas deklaruje

Osiąganie planowanych wyników jakościowych przez wdrożenie oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę EN ISO 9001:2015.

Strategicznym celem Metalkas Sp. z o.o. jest:

 • Kontynuacja produkcji i stałe dążenie do zwiększenia sprzedaży zarówno towarów, jak i usług.
 • Rozszerzanie asortymentu produktów o nowe typy i rodzaje.
 • Intensyfikacja działań prowadzących do rozszerzania asortymentu produktów certyfikowanych. 
 • Pozyskiwanie nowych klientów i dostosowanie wyrobów do ich potrzeb.
 • Intensyfikacja działań marketingowych nastawionych na ekspansję na nowe rynki.
 • Działanie w sposób zorganizowany i usystematyzowany na podstawie wdrożonego Systemu Jakości.
 • Ciągłe doskonalenie działalności.

Cele strategiczne będziemy realizować poprzez:

 • Ciągłe doskonalenie technik projektowania, konstruowania, produkowania i serwisowania wyrobów.
 • Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych pracowników technicznych.
 • Przeprowadzenie systematycznych szkoleń kadry zarządzającej oraz pracowników firmy.
 • Zapewnienie nowoczesnych środków produkcji oraz wyposażenia technicznego.
 • Kompleksową obsługę Klienta.
 • Systematyczny wzrost produkcji przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości.
 • Przestrzeganie wymagań prawnych w obszarach działalności firmy.
 • Współpracę wyłącznie z wysoko kwalifikowanymi podwykonawcami oraz dostawcami usług.